Địa chỉ 167 đội cấn - hà nội. Rẻ - ngon - chủ quán vui tính - mời mọi người xơi