Chương trình do công ty du lịch Daily Travel tổ chức cho đoàn SEAMEO viếng lăng Bà Nguyễn Thị Định và tour miền tây 1 ngày tát mương bắt cá
Lăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12166833_998683780194202_1144051435_n.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12166864_998683740194206_729959824_n.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12166886_998683936860853_1937200224_n-1-.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12167707_998683803527533_1968957057_n.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12167402_998683683527545_1571407073_n.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-12170637_998683690194211_44290277_n.jpgLăng Bà Nguyễn Thị Định và Tát mương bắt cá-804597_998683723527541_387679235_n.jpg