(Didau.org) - Cuối tháng 9, đầu tháng 10, rừng cây ở nhiều nước đã đổi lá sang màu đỏ, vàng rực rỡ như trong chuyện cổ tích. Mời bạn ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa thu. Ảnh trên Xinhua.
Nguồn: Tổng hợp