Hãy cùng độc giả có nick name Kudanh dạo qua những miền sông nước của Việt Nam và tận hưởng cảnh đẹp đến nao lòng.


Đầm Lập An - Lăng Cô - Huế


Tam Kỳ - Quảng Nam


Tam Dân - Quảng Nam


Hội An - Quảng Nam


Tam Quan - Bình Định
Tam Kỳ - Quảng Nam


Vân Canh - Bình Định - Quy Nhơn


Đầm Lập An - Lăng Cô - Huế


Hội An - Quảng Nam