Bom nổ
Một bà thì thầm với bạn:
- Này, cái quả bom nổ chậm trong nhà tôi nó nổ rồi đấy.
- Chết! Thế có ai bị thương tích gì không?
- Không sao cả, tôi kịp đưa “quả bom” ấy vào bệnh viện phụ sản rồi.

*
* *

Chung thủy
- Anh bỏ em mà đi cưới vợ thì…
- Thì sao em?
- Thì em sẽ ở vậy đến khi…
- Khi nào?
- Đến khi có người hỏi cưới em.

*
* *

Đúng ý
Tại buổi tuyển dụng thư ký mới, sếp hỏi:
- Các cô có xem phim Tể tướng Lưu gù đã chiếu trên ti vi không?
- Dạ có.
- Thế các cô có biết vì sao nhà vua lại cách chức tể tướng và cho ra gác cổng thành không?
Cô thứ nhất trả lời:
- Dạ… Vì khi đó chưa có Bộ Luật Lao động ạ.
Cô thứ hai:
- Dạ. Vì tể tướng ngay thẳng, không biết nịnh.
Cô thứ ba:
- Theo em nghĩ là vì ông ấy không biết cách chiều vua.
- Ờ, đúng. Ngày mai cô đến công ty làm việc.