Xin chào,

Muốn tìm địa chỉ và Email về các khách sạn ở Đồ Sơn Hải Phòng, Ai biết làm ơn cho xin .

Cảm ơn nhiều .

Anh7_n@yahoo.com