>> Tham khảo kinh nghiệm du lịch Bến Tre - miền Tây

Khách sạn Hàm Luông ***
Địa chỉ: 200C Hùng Vương, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 3560 560 Fax: 3560 561

Khách sạn Đồng Khởi
Địa chỉ: 16 Hai Bà Trưng, P.2, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 3822 240/ 3822 632 Fax: 3822 240

Khách sạn Bến Tre
Địa chỉ: 8/2 Trần Quốc Tuấn, P.4, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 3825 332/ 3822 223 Fax: 3823 543

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 36 Hai Bà Trưng, P.2, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 3825 082 Fax: 3813 017

Khách sạn Cồn Phụng
Địa chỉ: Ấp 10, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành
Điện thoại: 3822 198 Fax: 3894 940

Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ: 166 Hùng Vương, P.2, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 3822 408 Fax: 3810 911