Đặt phòng khách sạn giá rẻ tại Hạ Long

Hidden Charm Hotel ( 3 sao - giá từ : 436,590đ - 1,372,140đ )
Địa chỉ : Đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Hoa Binh Halong Hotel ( 3 sao - giá từ : 457,380đ - 1,143,450đ)
Địa chỉ :Đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Halong P&T Hotel ( 3 sao - giá từ : 478,170đ - 1,808,730đ )
Địa chỉ : Hạ Long, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Blue Sky Hotel ( 3 sao - giá từ : 561,330đ - 2,058,210đ )
Địa chỉ : Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.


Trade Union Hotel ( 3 sao - giá từ : 602,910đ - 727,650đ )
Địa chỉ: đường Hạ long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Asean Hai Ngoc Hotel ( 3 sao - giá từ : 602,910đ - 852,390đ )
Địa chỉ : Peach Garden, đường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long


Atlantic Tuan Chau Hotel ( 2 sao - giá từ : 665,280đ - 1,517,670đ )
Địa chỉ : Số 1 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, đảo Tuần Châu , thành phố Hạ Long


Crown Halong Hotel ( 3 sao - giá từ : 686,070đ - 1,767,150đ )
Địa chỉ : đường Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, Hạ Long


BMC Thang Long Hotel ( 3 sao - giá từ : 727,650đ - 1,434,510đ
Địa chỉ : đường Hạ Long. phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Bach Dang Hotel ( 3 sao - giá từ : 727,650đ - 2,162,160đ)
Địa chỉ : Số 02 Hạ Long, đường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh