Khi mới tới, quý vị sẽ có nhiều việc cần làm. Quý vị cần phải dành một phần thời gian để tìm hiểu về thành phố mới. Cách tốt nhất để tìm hiểu là khám phá như một vị khách du lịch.

Khi quý vị qua thủ tục quan thuế và di trú, hãy hỏi viên chức di trú của Canada nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng di trú hoặc giấy chiếu khán của quý vị. Nếu quý vị chờ sau này mới hỏi, có thể khó tìm được các câu trả lời mà quý vị cần.

Nếu quý vị tới phi trường Lester B. Pearson tại Toronto, quầy dịch vụ thông tin và tiếp đón di dân (Immigrant Reception and Information Services - IRIS) có một tập thông tin hữu ích để giúp quý vị. Tập thông tin này sẽ cho quý vị biết những việc mà quý vị cần phải làm trước tiên khi tới Ontario, và địa chỉ các cơ quan giúp đỡ di dân mới.


Nhân viên tại phi trường có thể gợi ý cho quý vị cách tốt nhất để tới được nơi quý vị dự định sẽ lưu lại. Các phi trường thường có xe buýt, taxi và các dịch vụ chuyên chở khác để đưa quý vị tới nơi quý vị cần tới. Một số dịch vụ có chi phí cao hơn nhiều so với các dịch vụ khác tùy thuộc vào nơi quý vị tới, vì vậy nên kiểm tra chi phí với nhân viên phi trường hoặc dịch vụ vận chuyển trước khi lựa chọn.

Tìm hiểu về thành phố mới của quý vị

Khi mới tới, quý vị sẽ có nhiều việc cần làm. Quý vị cần phải dành một phần thời gian để tìm hiểu về thành phố mới. Cách tốt nhất để tìm hiểu về thành phố mới là khám phá như một vị khách du lịch.

Trước khi quý vị tới nơi, hãy tìm hiểu thông tin dành cho khách du lịch về thành phố nơi quý vị sẽ định cư. Khi quý vị tới, hãy dành vài ngày để đi thăm thành phố bằng xe hơi hoặc xe buýt. Việc này sẽ giúp quý vị theo nhiều cách. Việc tìm hiểu quê hương mới sẽ giúp quý vị:

• xem nơi có các cửa tiệm khác nhau

• tìm cách tốt nhất để tới các địa điểm

• tìm hiểu về các hoạt động và địa điểm nào có sẵn cho quý vị

Đây là một cách rất thú vị để thư giãn và phục hồi sau cuộc hành trình, trước khi quý vị bắt đầu định cư hòa nhập với quê hương mới.

Chúc các bạn vui vẻ và mong các bạn sẽ đọc những phần kế tiếp.

Nguồn: vnexpress.net