Đơn vị tính: 1000đ

Lưu ý: Giá vé không bao gồm tiền ăn

Bảng giá vé tàu SE1 - Hà nội - Nam Định


Bảng giá vé tàu SE5 Hà nội - Nam Định


Bảng giá vé tàu SE7 Hà nội - Nam Định


Bảng giá vé tàu TN1 Hà Nội - Nam Định