HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE5, TN1 không bao gồm tiền ăn.

- Bảng giá vé tàu SE5 Hà nội - Bỉm Sơn

- Bảng giá vé tàu TN1 Hà nội - Bỉm Sơn