Bảng giá vé tàu SE2 Sài gòn - Quảng Ngãi

Bảng giá vé tàu SE6 Sài gòn - Quảng Ngãi

Bảng giá vé tàu SE8 Sài gòn - Quảng Ngãi