Bảng giá vé tàu SE2 Sài gòn - Tam Kỳ

Bảng giá vé tàu SE6 Sài gòn - Tam Kỳ

Bảng giá vé tàu TN2 Sài gòn - Tam Kỳ