Bảng giá vé tàu SE6 Sài gòn - Ninh Bình

Bảng giá vé tàu SE8 Sài gòn - Ninh Bình

Bảng giá vé tàu TN2 Sài gòn - Ninh Bình