Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2010 có trên 2,3 triệu lượt khách đến tham quan, tìm hiểu tại các bảo tàng. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, hệ thống bảo tàng thành phố đã đón 908.726 lượt khách đến tham quan trong đó học sinh, sinh viên chiếm 24,5 %, khách du lịch trong nước chiếm 41% và khách du lịch quốc tế chiếm 34,5%.các bảo tàng thu hút nhiều khách nhất là bảo tàng Chứng tích chiến tranh (272.468 lượt), bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh (147.190 lượt), Bảo tàng lịch sử (119.109 lượt), Bảo tàng Mỹ thuật (120.867 lượt) và bảo tàng hồ chí minh (155.500 lượt).


Nhằm thu hút khách đến với bảo tàng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp như tạo điều kiện cho các công ty lữ hàng liên kết các bảo tàng để quảng bá hình ảnh của thành phố, đưa bảo tàng vào chương trình tham quan tại thành phố; tổ chức hội thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; khuyến khích các bảo tàng thường xuyên xây dựng, tổ chức các chuyên đề trựng bày hiện vật; tổ chức hội thi thuyết minh viên và hướng dẫn viên du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch vá cấp thẻ cho lực lượng thuyết minh viên tại các bảo tàng, di tích nhằm chuẩn hóa vá nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên tại thành phố, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch.