Việt Fusion Food

Khách sạn Liberty Central Nha Trang sẽ ra mắt menu mới bán tại Bistro ngày 16/04/2016.

Tuần Lễ Khai Trương giảm 50% trên thực đơn món ăn.

Chương trình áp dụng từ 16/04/2016 - 23/04/2016.