Cho thuê xe theo tháng, còn 2 xe. Qúy khách xem giá, nếu ok thì hỗ trợ dùm Thủy nha.

1 Toyota Fortuner 16 chỗ (new) 37.000.000VND

- KM giới hạn: 2600 km/tháng

- Số ngày trong tháng: 29 ngày/tháng (công ty tự sắp xếp 1 ngày nghỉ bất kỳ trong tháng)

- Thời gian làm việc: 08 - 18h (10 giờ/ngày)

- Over time: 70,000d/h; over Km: 7.000d/km

- Overnight (w/driver): 300.000d/đêm

2 Innova Kia carens 8 chỗ (new) 25.500.000VND - KM giới hạn: 2600 km/tháng

- Số ngày trong tháng: 29 ngày/tháng (công ty tự sắp xếp 1 ngày nghỉ bất kỳ trong tháng)

- Thời gian làm việc: 08 - 18h (10 giờ/ngày)

- Over time: 60,000d/h; over Km: 8.000d/km

- Overnight (w/driver): 300.000d/đêm

4 28.200.000VND - KM giới hạn: 2600 km/tháng

- Số ngày trong tháng: 28 ngày/tháng

- Thời gian làm việc: 08 - 18h (10 giờ/ngày)

- Over time: 70,000d/h; over Km: 7.000d/km

- Overnight (w/driver): 300.000d/đêm

26.300.000VND - KM giới hạn: 2600 km/tháng

- Số ngày trong tháng: 26 ngày/tháng

- Thời gian làm việc: 08 - 18h (10 giờ/ngày)

- Over time: 70,000d/h; over Km: 7.000d/km

- Overnight (w/driver): 300.000d/đêm

Lưu ý: - Giá báo đã bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường phát sinh theo đúng lộ trình; không bao gồm VAT và chi phí phát sinh khác ngoài lộ trình (nếu có)
- Above price include driver, fuel charge, toll fee in the stated itinerary; exclude VAT and other arsing fees (if any)

Thông tin liên hệ:
***Ms Yến : 0916 424270