1.Quốc tịch: Châu Âu, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Mỹ, Đức, Bỉ, Hà Lan, Canada, Newzeland, Nhật….

- gia han Visa 1 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 1 tháng 1 lần – 48 USD
(Khẩn hôm nay làm mai lấy thêm 10 USD – không có địa chỉ thêm 10 USD)

- gia han Visa 1 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay dán mới được 1 tháng 1 lần - 75 USD
- gia han Visa 3 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 3 tháng 1 lần – 185 USD
- gia han Visa 3 tháng nhiều lần tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 3 tháng nhiều lần – 195 USD.
(Yêu cầu khách có địa chỉ hoặc dấu khách sạn).

2. Đang có: Quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông
- gia han Visa 1 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 1 tháng 1 lần – 58 USD
- gia han Visa 1 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay dán mới được 1 tháng 1 lần - 75 USD
- gia han Visa 3 tháng 1 lần cấp tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 3 tháng 1 lần – 185 USD
- gia han Visa 3 tháng nhiều lần tại ĐSQ hoặc sân bay gia hạn được 3 tháng nhiều lần – 195 USD.

3. Đang có: Quốc tịch Hàn Quốc

- Vào việt nam Miễn thị thực 15 ngày bắt buộc phải cấp mới 1 tháng 1 lần 95 USD.
- Đang có visa 1 tháng 1 lần cấp tại SQ/S bay gia hạn được 1 tháng 1 lần: USD 75
- Đang có 3 tháng 1 lần cấp tại SQ/SB gia hạn được 3 tháng 1 lần: 195 USD
- Đang có 3 tháng nhiều lần cấp ĐSQ/SB gia hạn 3 tháng nhiều lần 290 USD.
- Đang có 3 tháng nhiều lần cấp 6 tháng 750USD.