Quý vị có thể dùng thẻ Visa ảo ở bất kỳ nơi đâu chấp nhận thẻ Visa để mua sắm trực tuyến hoặc mua qua điện thoại ở Việt Nam và khắp thế giới.

Cách sử dụng thẻ Visa ảo để thanh toán khi mua sắm trên mạng như sau:

Xác nhận hàng hóa trong giỏ đồ mua sắm trực tuyến
Chọn hình thức thanh toán là Visa
Nhập dãy 16 con số của thẻ, ngày hết hạn thẻ, và số CVV2
Nhập họ tên trong ô tên chủ thẻ
Nhập địa chỉ nhận hóa đơn thanh toán