Mời Hợp Tác Cùng Airlines Travel Center:

1/ NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN ( 5D) K/H 09/12, 16/12, 23/12, 30/ 12 GIÁ 259 $

2/ NAM NINH (3N), 129$, K/H 09/12, 16/12, 23/12, 30/ 12

3/ NAM NINH – QUẾ LÂM 190$, (4N) K/H 09/12, 16/12, 23/12, 30/ 12

4/ BẮC KINH – THƯỢNG HẢI (5N) , GIA 659$, K/H 30/12

5/ - MA-SIN 7D6N – KH 08/12 – Gía 659USD

6/ SIN 4D3N – Khởi hành 09/12 – Giá 599USD


Hoa Hồng cao cho các đại lý
Mong cac ACE ung ho..!!!
Hotline : Ms Huong: 0919.740.756 or 043.3120407