KHÔNG TIỀN cũng có thê bay, TẠI SAO KHÔNG >?

Chỉ cần Tag những hình TẾT thực ấn tượng của bạn lên trang VietJetAir.com | Facebook
từ ngày 15/01/2012 - 1/2/2012 để có cơ hội sở hữu CẶP VÉ cho chặng nội địa miễn phí,
hãy nhanh lên nào cả nhà ơi!

Xem thêm thông tin tại VietJetAir.com | Facebook hoặc VietJetAir.com - Giá rẻ hơn, Bay nhiều thêm