Nếu bạn chưa biết phải bắt đầu chuyến du lịch tự túc tại Tokyo thế nào, hãy tham khảo hai lịch trình dưới đây, sử dụng tàu điện ngầm.

Khi bạn không biết đường, tàu điện ngầm với các điểm đến nổi...