Ngay cả những người thường xuyên bay vẫn có thể phạm phải những điều cấm kỵ này.


12382

Đeo tai nghe: tai nghe trên máy bay thường đã qua tay rất nhiều người sử dụng. Về nguyên tắc, chúng sẽ...