Bạn ở Miền Nam hay Miền Bắc nhỉ, nếu ở Hà Nội, tranh thu lên Tam Đảo đi, đi vào 2 ngày cuối tuần thôi, đúng vào 19-20 tháng 10 nha. Tam Đảo thì yên tĩnh và lãng mạn rồi, đi cũng người ấy thì khỏi...