Bạn muốn được yên tĩnh thì đi Bà Nà Hill đi bạn ơi, ở đó như là phiên bản của Ai Cập, Thật là lý tưởng bạn àh