Mình lưu lại, Vanlentine lên đây ngó nghiêng mọi người vậy! Mình chưa có ng iu! hức hức