Cảm ơn bác đã gt..Đọc qua em vỡ ra được rất nhiều...Đúng là làm visa cũng ko khó lắm nhỉ..Xin hỏi bác giá cả thế nào ạ??