Hấp dẫn ha
Thích nhất vẫn là Ba vì tha hồ chạy nhảy :))