Mềnh chưa có người yêu...Đọc mấy cái này lại thấy tủi thân quá...:((