Cùng khám phá Tây Ninh để hiểu thêm những gì mà vùng đất này đang sở hữu với những điểm tham quan không thể nào bỏ qua.
1/ Là tỉnh có núi cao nhất của khu vực miền Đông Nam Bộ (núi Bà Đen)
2/ Là một trong những tỉnh có đặc sản độc đáo nhất ( thằn lằn núi, ốc núi)
3/Là tình có hồ thủy lợi lớn nhất nước

4/Là tỉnh có chiến khu lớn nhất của miền nam thời chống Mỹ cứu nước ( Trung ương cục miền Nam)

5/Là một trong những tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu sớm nhất của miền Nam ( cửa khẩu Mộc Bài)

6/ Là một trong những tỉnh trồng nhiều cao su nhất nước ( Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai)