Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, 5 tháng đầu năm 2011, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 3, 3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế trên 970 nghìn lượt, đạt 61, 1% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ.Riêng trong tháng 5, lượng khách đến Quảng Ninh đạt con số kỷ lục với gần 516 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt 1.643 tỷ đồng, đạt 51, 3% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ.

Năm 2011 Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 5, 4 triệu lượt khách du lịch Ha Long, doanh thu 3.200 tỷ đồng.