Brothers Cafe
26 Nguyễn Thái Học- Tel: (84-4) 3733 3866

Chả cá Lã Vọng
14 Chả Cá- Tel: (84-4) 3825 3929

Club Opera
59B Lý Thái Tổ - Tel: (84-4) 3824 6950

Cơm chay Nàng Tấm
79A Trần Hưng Đạo - Tel: (84-4) 3942 4140

Nhà hàng An Lạc
15 Hàng Cót - Tel: (84-4) 3824 5541

Nhà hàng Cây Cau
17A Trần Hưng Đạo - Tel: (84-4) 3933 1010

Nhà hàng Indochine
16 Nam Ngư - Tel: (84-4) 3942 4097

Nhà hàng Nam Phương
19 Phan Chu Trinh - Tel: (84-4) 3824 0926

Nhà hàng Phố Biển
14 Tràng Thi - Tel: (84-4) 3928 5757

Nhà hàng Phở Gia Truyền
49 Bát Đàn

Nhà hàng Vạn Xuân
15A Hàng Cót - Tel: (84-4) 3927 2888

Nhà hàng Vườn Hà Nội
36 Hàng Mành - Tel: (84-4) 3824 3402

Seasons of Hanoi
95B Quán Thánh - Tel: (84-4) 3843 5444