Sản phẩm bảo hiểm du lịch sẽ giúp giảm gánh nặng về tài chính khi gặp phải bất trắc như viện phí, chi phí dịch vụ y tế, thất lạc hành lý...

Liberty TravelCare của Liberty với phạm vi bảo hiểm rộng và nhiều quyền lợi dành cho khách hàng như bảo hiểm tai nạn con người, chi phí nằm viện, sử dụng dịch vụ y tế ở nước ngoài, chi phí chỗ ở phát sinh thêm và dịch vụ hỗ trợ y tế 24 giờ trong những trường hợp khẩn cấp.


Du khách nên chuẩn bị phòng ngừa rủi ro cho những chuyến đi xa.

Ngoài ra, sản phẩm này cũng đảm bảo quyền lợi bảo hiểm ngay khi gặp sự cố thất lạc, mất hành lý tại sân bay. Đặc biệt, trong những trường hợp chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy, người bảo hiểm sẽ nhận được 120 USD cho mỗi 6 giờ bị trễ tại sân bay nước ngoài. Ba hạn mức bảo hiểm cơ bản, trung bình và cao cấp giúp bạn có thể lựa chọn được gói bảo hiểm phù hợp cho bản thân và gia đình.


Bảo hiểm Liberty Travelcare giúp chuyến du lịch thêm thú vị.

Bên cạnh đó, quyền lợi bảo hiểm cho tai nạn cá nhân đến 150.000 USD, chi phí y tế điều trị ở khi đang du lịch nước ngoài tối đa là 180.000 USD cùng phạm vi và quyền lợi bảo hiểm mở rộng của Liberty Travelcare khiến bạn an tâm khi tài sản và nhà cửa ở Việt Nam được bảo hiểm trong suốt thời gian đi du lịch.