UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường kiểm tra rà soát lại các tuyến đường trung tâm và các khu vực du khách thường tham quan.


Theo đó, nghiên cứu việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch tại địa bàn TP, tăng cường phối hợp với các lực lượng bảo vệ du khách ngăn chặn hiện tượng gây mất mỹ quan đô thị và môi trường du lịch.
Bên cạnh đó, thanh tra giao thông cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, thường xuyên kiểm tra hoạt động các phương tiện phục vụ du lịch, đặc biệt là xe taxi tại khu vực trung tâm TP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nghiên cứu việc quy hoạch các điểm dừng đón khách ở các khu vực trung tâm TP, trước mắt thực hiện thí điểm tại các quận 1, 3, 5.

Sở VHTTDL phối hợp cùng Hiệp hội taxi TP hướng dẫn thêm về nghiệp vụ du lịch cho các lái xe để nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ấn tượng tốt cho du khách…