wWw.didau.org YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem


P/S: coi clip này mà muốn đi đài loan quá, con bạn nó vừa đi về nó quẳng ngay cái clip này ghen tị